‘Het hier, nu en de eenheid der dingen’

Mijn werk bestaat meestal uit diverse elementen, het geeft als het ware een gefragmenteerd beeld. De elementen worden in collagevorm samengebracht. De beelden komen voort uit mijn dagelijks leven, uit mijn fascinatie voor kunst in het algemeen en uit de natuur. Ik zoek hierbij naar een samenhang en naar verbindingen tussen de verschillende elementen. Dit kan zijn in plaats, tijd of inhoud. Ik heb altijd de behoefte om er een organisch geheel van te maken, een soort machine. De kijker kan zelf hele verhalen bedenken bij mijn werk.

Ik heb een helder, lineair, veelvormig beeld voor ogen. De zeefdruktechniek is voor mij het beste medium om dit tot uiting te brengen. Het beeld ontwikkelt zich hierbij gaandeweg in vorm, kleur en compositie. Hierdoor is er meestal geen sprake van een oplage, maar van een uniek werk (of een oplage van max. 5 exemplaren). De noodzaak tot veelvormigheid komt ook tot uiting in het materiaalgebruik. De behoefte blijft bestaan om de ‘dragers’ van mijn werk te variëren; zeefdruk op papier, stof, kunststof, metaal en het toepassen van andere (foto)grafische technieken.

In 2003 ben ik afgestudeerd aan de HKU te Utrecht, richting Fine Art (In 2008 heb ik dit uitgebreid met Education in Fine Art). Al tijdens mijn studie was de combinatie schilderen/zeefdruk/fotografie ‘mijn’ medium. Op dit moment werk ik in mijn atelier op de Vlampijpstraat in Utrecht.

Petra, Utrecht 2018

zeefontfilmen